Dračí doupě Hůlkový řád Order of the stick AD&D DrD OOTS

Tyto stránky obsahují český překlad komiksu Order of the Stick. Originál zde.

 

 

Tyto stránky obsahují český překlad komiksů Order of the Stick a Anti-Heroes. Autorem komiksu OOTS, jeho příběhu, vtipů a všech postav je Rich Burlew, stejně tak kompletní autorství AH patří Jordanu Quigleymu. Originální komiksy jsou volně ke stažení z odkazů nahoře. Autor těchto stránek (klikněte pro zaslání e-mailu) je nevyužívá k prodeji přidružených či reklamních výrobků, ani jakékoli jiné výdělečné činnosti. Původní stránky obsahují i odkaz na obchod.

 


 

Tyto stránky také obsahují ryze český komiks Sebranka. Autorem tohoto komiksu jsem já, Jan Kotalík, narozen v Českých Budějovicích (kde by chtěl žít každý), ročník 1991. Sebranka tímto spadá pod svobodnou licenci Creative Commons, konkrétně pod CC BY-NC-SA 3.0. Přeloženo do češtiny, znamená to, že to můžete libovolně šířit a upravovat dle svého. Co se týče uvedení autora, stačí říct, že to pochází ze Sebranky, mé jméno tam samozřejmě být nemusí. Zjednodušeně řečeno, neprohlašujte, že je to vaše dílo, to dá rozum. Zachování licence znamená, že vaše případné úpravy a malá dílka budou podléhat stejné či podobné licenci (tj. CC). Jakékoli komerční využití někým jiným než mnou se nepřipouští.
Pokud k tomu mám dodat něco dalšího, pokud se budete držet dle této licence, nemusím o ničem mít ani tušení a vše bude v pořádku. Ovšem pokud byste se chystali provádět s tím něco rozsáhlejšího (o čemž tak trochu pochybuji), rád bych o tom věděl (nikoliv proto, že bych vám to chtěl zakazovat, spíš čistě ze zvědavosti).
Co se týče obchodu...uvidíme, jestli by to stálo za to. Nu, dobře se bavte :)

 


 

These pages contain Czech translation of the Order of the Stick and Anti-Heroes web comics. Rich Burlew is the author of the OOTS comic, its storyline, jokes and all the characters, while AH is a work by Jordan Quigley. The original comics are freely downloadable from the links above. Author of this webpage (e-mail address clickable) doesn't use it to sell any associated or advertising goods, nor any other gainful enterprise. The original webpage contains a link to a web shop.